sa Indonesian mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nol -
1 Usa Satu -
2 Duha ka Dua -
3 Tulo ka Tiga -
4 Upat ka Empat -
5 Lima ka Lima -
6 Unom ka Enam -
7 Pito ka Tujuh -
8 Walo ka Delapan -
9 Siyam Sembilan -
10 Napulo ka mga Sepuluh -
11 Onse Sebelas -
12 Napulog Duha ka mga Dua Belas -
13 Trese Tiga Belas -
14 Napulo ug upat ka Empat Belas -
15 Kinse Lima Belas -
16 Napulo ug unom ka Enam Belas -
17 Sa napulo ug pito Tujuh Belas -
18 Sa napulo ug walo Delapan Belas -
19 Napulo ug siyam Sembilan Belas -
20 Baynte Dua Puluh -
21 Baynte sa usa ka Dua puluh satu -
22 Kaluhaan ug duha ka Dua puluh dua -
23 Baynte sa tulo ka Dua puluh tiga -
24 Kaluhaan ug upat ka Dua puluh empat -
25 Kaluhaan ug lima ka Dua puluh lima -
26 Baynte unom ka Dua puluh enam -
27 Baynte pito ka Dua puluh tujuh -
28 Baynte walo ka Dua puluh delapan -
29 Kaluhaan ug siyam ka Dua puluh sembilan -
30 Katloan Tiga Puluh -
31 Katloan ka sa usa ka Tiga puluh satu -
32 Katloan ug duha ka Tiga puluh dua -
33 Katloan ka sa tulo ka Tiga puluh tiga -
34 Katloan ug upat ka Tiga puluh empat -
35 Katloan ka ug lima ka Tiga puluh lima -
36 Katloan ka sa unom ka Tiga puluh enam -
37 Katloan ka pito ka Tiga puluh tujuh -
38 Katloan walo ka Tiga puluh delapan -
39 Katloan ug siyam ka Tiga puluh sembilan -
40 Kap-atan Empat Puluh -
41 Kap-atan sa usa ka Empat puluh satu -
42 Kap-atan ug duha ka Empat puluh dua -
43 Kap-atan sa tulo ka Empat puluh tiga -
44 Kap-atan ug upat ka Empat puluh empat -
45 Kap-atan ug lima ka Empat puluh lima -
46 Kap-atan ug unom ka Empat puluh enam -
47 Kap-atan ug pito ka Empat puluh tujuh -
48 Kap-atan ug walo ka mga Empat puluh delapan -
49 Kap-atan ug siyam ka Empat puluh sembilan -
50 Kalim-an Lima Puluh -
51 Kalim-an sa usa ka Lima puluh satu -
52 Kalim-an sa duha ka mga Lima puluh dua -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Lima puluh tiga -
54 Kalim-an sa upat ka Lima puluh empat -
55 Kalim-an sa lima ka Lima puluh lima -
56 Kalim-an ug unom ka Lima puluh enam -
57 Kalim-an ug pito ka Lima puluh tujuh -
58 Kalim-an sa walo ka Lima puluh delapan -
59 Kalim-an ug siyam ka Lima puluh sembilan -
60 Kan-uman Enam Puluh -
61 Kan-uman ka sa usa ka Enam puluh satu -
62 Kan-uman ug duha ka Enam puluh dua -
63 Kan-uman sa tulo ka Enam puluh tiga -
64 Kan-uman ug upat ka Enam puluh empat -
65 Kan-uman ug lima ka Enam puluh lima -
66 Kan-uman ug unom ka Enam puluh enam -
67 Kan-uman ug pito ka Enam puluh tujuh -
68 Kan-uman ug walo ka mga Enam puluh delapan -
69 Kan-uman ug siyam ka Enam puluh sembilan -
70 Seventy Tujuh Puluh -
71 Seventy sa usa ka Tujuh puluh satu -
72 Seventy sa duha ka Tujuh puluh dua -
73 Seventy sa tulo ka Tujuh puluh tiga -
74 Seventy sa upat ka Tujuh puluh empat -
75 Kapitoan ug lima ka Tujuh puluh lima -
76 Kapitoan ug unom ka Tujuh puluh enam -
77 Seventy sa pito ka Tujuh puluh tujuh -
78 Seventy sa walo ka Tujuh puluh delapan -
79 Seventy siyam ka Tujuh puluh sembilan -
80 Otsenta Delapan Puluh -
81 Otsenta sa usa ka Delapan puluh satu -
82 Otsenta duha ka Delapan puluh dua -
83 Otsenta sa tulo ka Delapan puluh tiga -
84 Otsenta upat ka Delapan puluh empat -
85 Kawaloan ug lima ka Delapan puluh lima -
86 Otsenta unom ka Delapan puluh enam -
87 Otsenta pito ka Delapan puluh tujuh -
88 Otsenta walo ka Delapan puluh delapan -
89 Otsenta siyam ka Delapan puluh sembilan -
90 Kasiyaman Sembilan Puluh -
91 Nubenta sa usa ka Sembilan puluh satu -
92 Kasiyaman ug duha ka Sembilan puluh dua -
93 Nubenta Sembilan puluh tiga -
94 Kasiyaman ug upat ka Sembilan puluh empat -
95 Kasiyaman ug lima ka Sembilan puluh lima -
96 Kasiyaman ug unom ka Sembilan puluh enam -
97 Kasiyaman ug pito ka Sembilan puluh tujuh -
98 Kasiyaman walo ka Sembilan puluh delapan -
99 Kasiyaman ug siyam ka Sembilan puluh sembilan -
100 Usa ka gatus ka Seratus -