sa French mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zéro
1 Usa Une/Un
2 Duha ka Deux
3 Tulo ka Trois
4 Upat ka Quatre
5 Lima ka Cinq
6 Unom ka Six
7 Pito ka Sept
8 Walo ka Huit
9 Siyam Neuf
10 Napulo ka mga Dix
11 Onse Onze
12 Napulog Duha ka mga Douze
13 Trese Treize
14 Napulo ug upat ka Quatorze
15 Kinse Quinze
16 Napulo ug unom ka Seize
17 Sa napulo ug pito Dix-sept
18 Sa napulo ug walo Dix-huit
19 Napulo ug siyam Dix-neuf
20 Baynte Vingt
21 Baynte sa usa ka Vingt-et-un
22 Kaluhaan ug duha ka Vingt-deux
23 Baynte sa tulo ka Vingt-trois
24 Kaluhaan ug upat ka Vingt-quatre
25 Kaluhaan ug lima ka Vingt cinq
26 Baynte unom ka Vingt-six
27 Baynte pito ka Vingt-sept
28 Baynte walo ka Vingt huit
29 Kaluhaan ug siyam ka Vingt-neuf
30 Katloan Trente
31 Katloan ka sa usa ka Trente et un
32 Katloan ug duha ka Trente-deux
33 Katloan ka sa tulo ka Trente-trois
34 Katloan ug upat ka Trente-quatre
35 Katloan ka ug lima ka Trente-cinq
36 Katloan ka sa unom ka Trente-six
37 Katloan ka pito ka Trente-sept
38 Katloan walo ka Trente-huit
39 Katloan ug siyam ka Trente-neuf
40 Kap-atan Quarante
41 Kap-atan sa usa ka Quarante-et-un
42 Kap-atan ug duha ka Quarante-deux
43 Kap-atan sa tulo ka Quarante-trois
44 Kap-atan ug upat ka Quarante-quatre
45 Kap-atan ug lima ka Quarante-cinq
46 Kap-atan ug unom ka Quarante-six
47 Kap-atan ug pito ka Quarante-sept
48 Kap-atan ug walo ka mga Quarante-huit
49 Kap-atan ug siyam ka Quarante-neuf
50 Kalim-an Cinquante
51 Kalim-an sa usa ka Cinquante-et-un
52 Kalim-an sa duha ka mga Cinquante-deux
53 Kalim-an sa tulo ka mga Cinquante-trois
54 Kalim-an sa upat ka Cinquante-quatre
55 Kalim-an sa lima ka Cinquante-cinq
56 Kalim-an ug unom ka Cinquante-six
57 Kalim-an ug pito ka Cinquante-sept
58 Kalim-an sa walo ka Cinquante-huit
59 Kalim-an ug siyam ka Cinquante neuf
60 Kan-uman Soixante
61 Kan-uman ka sa usa ka Soixante-et-un
62 Kan-uman ug duha ka Soixante-deux
63 Kan-uman sa tulo ka Soixante-trois
64 Kan-uman ug upat ka Soixante-quatre
65 Kan-uman ug lima ka Soixante-cinq
66 Kan-uman ug unom ka Soixante-six
67 Kan-uman ug pito ka Soixante-sept
68 Kan-uman ug walo ka mga Soixante-huit
69 Kan-uman ug siyam ka Soixante-neuf
70 Seventy Soixante-dix/Septante
71 Seventy sa usa ka Soixante-et-onze
72 Seventy sa duha ka Soixante-douze
73 Seventy sa tulo ka Soixante-treize
74 Seventy sa upat ka Soixante-quatorze
75 Kapitoan ug lima ka Soixante-quinze
76 Kapitoan ug unom ka Soixante-seize
77 Seventy sa pito ka Soixante-dix-sept
78 Seventy sa walo ka Soixante-dix-huit
79 Seventy siyam ka Soixante-dix-neuf
80 Otsenta Quatre-vingts
81 Otsenta sa usa ka Quatre-vingt-un
82 Otsenta duha ka Quatre-vingt-deux
83 Otsenta sa tulo ka Quatre-vingt-trois
84 Otsenta upat ka Quatre-vingt-quatre
85 Kawaloan ug lima ka Quatre-vingt-cinq
86 Otsenta unom ka Quatre-vingt-six
87 Otsenta pito ka Quatre-vingt-sept
88 Otsenta walo ka Quatre vingt-huit
89 Otsenta siyam ka Quatre-vingt neuf
90 Kasiyaman Quatre-vingt-dix
91 Nubenta sa usa ka Quatre-vingt-onze
92 Kasiyaman ug duha ka Quatre-vingt-douze
93 Nubenta Quatre-vingt treise
94 Kasiyaman ug upat ka Quatre-vingt quatorze
95 Kasiyaman ug lima ka Quatre-vingt quinze
96 Kasiyaman ug unom ka Quatre-vingt seize
97 Kasiyaman ug pito ka Quatre-vingt dix sept
98 Kasiyaman walo ka Quatre-vingt dix huit
99 Kasiyaman ug siyam ka Quatre-vingt dix neuf
100 Usa ka gatus ka Cent