sa China mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero
1 Usa
2 Duha ka
3 Tulo ka
4 Upat ka
5 Lima ka
6 Unom ka
7 Pito ka
8 Walo ka
9 Siyam
10 Napulo ka mga
11 Onse 十一
12 Napulog Duha ka mga 十二
13 Trese 十三
14 Napulo ug upat ka 十四
15 Kinse 十五
16 Napulo ug unom ka 十六
17 Sa napulo ug pito 十七
18 Sa napulo ug walo 十八
19 Napulo ug siyam 十九
20 Baynte 二十
21 Baynte sa usa ka 二十一
22 Kaluhaan ug duha ka 二十二
23 Baynte sa tulo ka 二十三
24 Kaluhaan ug upat ka 二十四
25 Kaluhaan ug lima ka 二十五
26 Baynte unom ka 二十六
27 Baynte pito ka 二十七
28 Baynte walo ka 二十八
29 Kaluhaan ug siyam ka 二十九
30 Katloan 三十
31 Katloan ka sa usa ka 三十一
32 Katloan ug duha ka 三十二
33 Katloan ka sa tulo ka 三十三
34 Katloan ug upat ka 三十四
35 Katloan ka ug lima ka 三十五
36 Katloan ka sa unom ka 三十六
37 Katloan ka pito ka 三十七
38 Katloan walo ka 三十八
39 Katloan ug siyam ka 三十九
40 Kap-atan 四十
41 Kap-atan sa usa ka 四十一
42 Kap-atan ug duha ka 四十二
43 Kap-atan sa tulo ka 四十三
44 Kap-atan ug upat ka 四十四
45 Kap-atan ug lima ka 四十五
46 Kap-atan ug unom ka 四十六
47 Kap-atan ug pito ka 四十七
48 Kap-atan ug walo ka mga 四十八
49 Kap-atan ug siyam ka 四十九
50 Kalim-an 五十
51 Kalim-an sa usa ka 五十一
52 Kalim-an sa duha ka mga 五十二
53 Kalim-an sa tulo ka mga 五十三
54 Kalim-an sa upat ka 五十四
55 Kalim-an sa lima ka 五十五
56 Kalim-an ug unom ka 五十六
57 Kalim-an ug pito ka 五十七
58 Kalim-an sa walo ka 五十八
59 Kalim-an ug siyam ka 五十九
60 Kan-uman 六十
61 Kan-uman ka sa usa ka 六十一
62 Kan-uman ug duha ka 六十二
63 Kan-uman sa tulo ka 六十三
64 Kan-uman ug upat ka 六十四
65 Kan-uman ug lima ka 六十五
66 Kan-uman ug unom ka 六十六
67 Kan-uman ug pito ka 六十七
68 Kan-uman ug walo ka mga 六十八
69 Kan-uman ug siyam ka 六十九
70 Seventy 七十
71 Seventy sa usa ka 七十一
72 Seventy sa duha ka 七十二
73 Seventy sa tulo ka 七十三
74 Seventy sa upat ka 七十四
75 Kapitoan ug lima ka 七十五
76 Kapitoan ug unom ka 七十六
77 Seventy sa pito ka 七十七
78 Seventy sa walo ka 七十八
79 Seventy siyam ka 七十九
80 Otsenta 八十
81 Otsenta sa usa ka 八十一
82 Otsenta duha ka 八十二
83 Otsenta sa tulo ka 八十三
84 Otsenta upat ka 八十四
85 Kawaloan ug lima ka 八十五
86 Otsenta unom ka 八十六
87 Otsenta pito ka 八十七
88 Otsenta walo ka 八十八
89 Otsenta siyam ka 八十九
90 Kasiyaman 九十
91 Nubenta sa usa ka 九十一
92 Kasiyaman ug duha ka 九十二
93 Nubenta 九十三
94 Kasiyaman ug upat ka 九十四
95 Kasiyaman ug lima ka 九十五
96 Kasiyaman ug unom ka 九十六
97 Kasiyaman ug pito ka 九十七
98 Kasiyaman walo ka 九十八
99 Kasiyaman ug siyam ka 九十九
100 Usa ka gatus ka