German nga mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Null
1 Usa Eins
2 Duha ka Zwei
3 Tulo ka Drei
4 Upat ka Vier
5 Lima ka Fünf
6 Unom ka Sechs
7 Pito ka Sieben
8 Walo ka Acht
9 Siyam Neun
10 Napulo ka mga Zehn
11 Onse Elf
12 Napulog Duha ka mga Zwölf
13 Trese Dreizehn
14 Napulo ug upat ka Vierzehn
15 Kinse Fünfzehn
16 Napulo ug unom ka Sechzehn
17 Sa napulo ug pito Siebzehn
18 Sa napulo ug walo Achtzehn
19 Napulo ug siyam Neunzehn
20 Baynte Zwanzig
21 Baynte sa usa ka Einundzwanzig
22 Kaluhaan ug duha ka Zweiundzwanzig
23 Baynte sa tulo ka Dreiundzwanzig
24 Kaluhaan ug upat ka Vierundzwanzig
25 Kaluhaan ug lima ka Fϋnfundzwanzig
26 Baynte unom ka Sechsundzwanzig
27 Baynte pito ka Siebenundzwanzig
28 Baynte walo ka Achtundzwanzig
29 Kaluhaan ug siyam ka Neunundzwanzig
30 Katloan Dreißig
31 Katloan ka sa usa ka Einunddreißig
32 Katloan ug duha ka Zweiunddreißig
33 Katloan ka sa tulo ka Dreiunddreißig
34 Katloan ug upat ka Vierunddreißig
35 Katloan ka ug lima ka Fϋnfunddreißig
36 Katloan ka sa unom ka Sechsunddreißig
37 Katloan ka pito ka Siebenunddreißig
38 Katloan walo ka Achtunddreißig
39 Katloan ug siyam ka Neununddreißig
40 Kap-atan Vierzig
41 Kap-atan sa usa ka Einundvierzig
42 Kap-atan ug duha ka Zweiundvierzig
43 Kap-atan sa tulo ka Dreiundvierzig
44 Kap-atan ug upat ka Vierundvierzig
45 Kap-atan ug lima ka Fϋnfundvierzig
46 Kap-atan ug unom ka Sechsundvierzig
47 Kap-atan ug pito ka Siebenundvierzig
48 Kap-atan ug walo ka mga Achtundvierzig
49 Kap-atan ug siyam ka Neunundvierzig
50 Kalim-an Fϋnfzig
51 Kalim-an sa usa ka Einundfϋnfzig
52 Kalim-an sa duha ka mga Zweiundfϋnfzig
53 Kalim-an sa tulo ka mga Dreiundfϋnfzig
54 Kalim-an sa upat ka Vierundfϋnfzig
55 Kalim-an sa lima ka Fϋnfundfϋnfzig
56 Kalim-an ug unom ka Sechsundfϋnfzig
57 Kalim-an ug pito ka Siebenundfϋnfzig
58 Kalim-an sa walo ka Achtundfϋnfzig
59 Kalim-an ug siyam ka Neunundfünfzig
60 Kan-uman Sechzig
61 Kan-uman ka sa usa ka Einundsechzig
62 Kan-uman ug duha ka Zweiundsechzig
63 Kan-uman sa tulo ka Dreiundsechzig
64 Kan-uman ug upat ka Vierundsechzig
65 Kan-uman ug lima ka Fϋnfundsechzig
66 Kan-uman ug unom ka Sechsundsechzig
67 Kan-uman ug pito ka Siebenundsechzig
68 Kan-uman ug walo ka mga Achtundsechzig
69 Kan-uman ug siyam ka Neunundsechzig
70 Seventy Siebzig
71 Seventy sa usa ka Einundsiebzig
72 Seventy sa duha ka Zweiundsiebzig
73 Seventy sa tulo ka Dreiundsiebzig
74 Seventy sa upat ka Vierundsiebzig
75 Kapitoan ug lima ka Fϋnfundsiebzig
76 Kapitoan ug unom ka Sechsundsiebzig
77 Seventy sa pito ka Siebenundsiebzig
78 Seventy sa walo ka Achtundsiebzig
79 Seventy siyam ka Neunundsiebzig
80 Otsenta Achtzig
81 Otsenta sa usa ka Einundachtzig
82 Otsenta duha ka Zweiundachtzig
83 Otsenta sa tulo ka Dreiundachtzig
84 Otsenta upat ka Vierundachtzig
85 Kawaloan ug lima ka Fϋnfundachtzig
86 Otsenta unom ka Sechsundachtzig
87 Otsenta pito ka Siebenundachtzig
88 Otsenta walo ka Achtundachtzig
89 Otsenta siyam ka Neunundachtzig
90 Kasiyaman Neunzig
91 Nubenta sa usa ka Einundneunzig
92 Kasiyaman ug duha ka Zweiundneunzig
93 Nubenta Dreiundneunzig
94 Kasiyaman ug upat ka Vierundneunzig
95 Kasiyaman ug lima ka Fϋnfundneunzig
96 Kasiyaman ug unom ka Sechsundneunzig
97 Kasiyaman ug pito ka Siebenundneunzig
98 Kasiyaman walo ka Achtundneunzig
99 Kasiyaman ug siyam ka Neunundneunzig
100 Usa ka gatus ka Hundert