Estonian mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero null -
1 Usa üks -
2 Duha ka Kaks -
3 Tulo ka Kolm -
4 Upat ka Neli -
5 Lima ka Viis -
6 Unom ka Kuus -
7 Pito ka Seitse -
8 Walo ka Kaheksa -
9 Siyam üheksa -
10 Napulo ka mga Kümme -
11 Onse üksteist -
12 Napulog Duha ka mga Kaksteist -
13 Trese Kolmteist -
14 Napulo ug upat ka Neliteist -
15 Kinse Viisteist -
16 Napulo ug unom ka Kuusteist -
17 Sa napulo ug pito Seitseteist -
18 Sa napulo ug walo Kaheksateist -
19 Napulo ug siyam üheksateist -
20 Baynte Kakskümmend -
21 Baynte sa usa ka Kakskümmend üks -
22 Kaluhaan ug duha ka Kakskümmend kaks -
23 Baynte sa tulo ka Kakskümmend kolm -
24 Kaluhaan ug upat ka Kakskümmend neli -
25 Kaluhaan ug lima ka Kakskümmend viis -
26 Baynte unom ka Kakskümmend kuus -
27 Baynte pito ka Kakskümmend seitse -
28 Baynte walo ka Kakskümmend kaheksa -
29 Kaluhaan ug siyam ka Kakskümmend üheksa -
30 Katloan Kolmkümmend -
31 Katloan ka sa usa ka Kolmkümmend üks -
32 Katloan ug duha ka Kolmkümmend kaks -
33 Katloan ka sa tulo ka Kolmkümmend kolm -
34 Katloan ug upat ka Kolmkümmend neli -
35 Katloan ka ug lima ka Kolmkümmend viis -
36 Katloan ka sa unom ka Kolmkümmend kuus -
37 Katloan ka pito ka Kolmkümmend seitse -
38 Katloan walo ka Kolmkümmend kaheksa -
39 Katloan ug siyam ka Kolmkümmend üheksa -
40 Kap-atan Nelikümmend -
41 Kap-atan sa usa ka Nelikümmend üks -
42 Kap-atan ug duha ka Nelikümmend kaks -
43 Kap-atan sa tulo ka Nelikümmend kolm -
44 Kap-atan ug upat ka Nelikümmend neli -
45 Kap-atan ug lima ka Nelikümmend viis -
46 Kap-atan ug unom ka Nelikümmend kuus -
47 Kap-atan ug pito ka Nelikümmend seitse -
48 Kap-atan ug walo ka mga Nelikümmend kaheksa -
49 Kap-atan ug siyam ka Nelikümmend üheksa -
50 Kalim-an Viiskümmend -
51 Kalim-an sa usa ka Viiskümmend üks -
52 Kalim-an sa duha ka mga Viiskümmend kaks -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Viiskümmend kolm -
54 Kalim-an sa upat ka Viiskümmend neli -
55 Kalim-an sa lima ka Viiskümmend viis -
56 Kalim-an ug unom ka Viiskümmend kuus -
57 Kalim-an ug pito ka Viiskümmend seitse -
58 Kalim-an sa walo ka Viiskümmend kaheksa -
59 Kalim-an ug siyam ka Viiskümmend üheksa -
60 Kan-uman Kuuskümmend -
61 Kan-uman ka sa usa ka Kuuskümmend üks -
62 Kan-uman ug duha ka Kuuskümmend kaks -
63 Kan-uman sa tulo ka Kuuskümmend kolm -
64 Kan-uman ug upat ka Kuuskümmend neli -
65 Kan-uman ug lima ka Kuuskümmend viis -
66 Kan-uman ug unom ka Kuuskümmend kuus -
67 Kan-uman ug pito ka Kuuskümmend seitse -
68 Kan-uman ug walo ka mga Kuuskümmend kaheksa -
69 Kan-uman ug siyam ka Kuuskümmend üheksa -
70 Seventy Seitsekümmend -
71 Seventy sa usa ka Seitsekümmend üks -
72 Seventy sa duha ka Seitsekümmend kaks -
73 Seventy sa tulo ka Seitsekümmend kolm -
74 Seventy sa upat ka Seitsekümmend neli -
75 Kapitoan ug lima ka Seitsekümmend viis -
76 Kapitoan ug unom ka Seitsekümmend kuus -
77 Seventy sa pito ka Seitsekümmend seitse -
78 Seventy sa walo ka Seitsekümmend kaheksa -
79 Seventy siyam ka Seitsekümmend üheksa -
80 Otsenta Kaheksakümmend -
81 Otsenta sa usa ka Kaheksakümmend üks -
82 Otsenta duha ka Kaheksakümmend kaks -
83 Otsenta sa tulo ka Kaheksakümmend kolm -
84 Otsenta upat ka Kaheksakümmend neli -
85 Kawaloan ug lima ka Kaheksakümmend viis -
86 Otsenta unom ka Kaheksakümmend kuus -
87 Otsenta pito ka Kaheksakümmend seitse -
88 Otsenta walo ka Kaheksakümmend kaheksa -
89 Otsenta siyam ka Kaheksakümmend üheksa -
90 Kasiyaman Üheksakümmend -
91 Nubenta sa usa ka Üheksakümmend üks -
92 Kasiyaman ug duha ka Üheksakümmend kaks -
93 Nubenta Üheksakümmend kolm -
94 Kasiyaman ug upat ka Üheksakümmend neli -
95 Kasiyaman ug lima ka Üheksakümmend viis -
96 Kasiyaman ug unom ka Üheksakümmend kuus -
97 Kasiyaman ug pito ka Üheksakümmend seitse -
98 Kasiyaman walo ka Üheksakümmend kaheksa -
99 Kasiyaman ug siyam ka Üheksakümmend üheksa -
100 Usa ka gatus ka Sada -