Esperanto mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulo -
1 Usa Unu -
2 Duha ka Du -
3 Tulo ka Tri -
4 Upat ka Kvar -
5 Lima ka Kvin -
6 Unom ka Ses -
7 Pito ka Sep -
8 Walo ka Ok -
9 Siyam Naŭ -
10 Napulo ka mga Dek -
11 Onse Levas -
12 Napulog Duha ka mga Dekdu -
13 Trese Thirteen -
14 Napulo ug upat ka Dek kvar -
15 Kinse Dek kvin -
16 Napulo ug unom ka Dekses -
17 Sa napulo ug pito Deksep -
18 Sa napulo ug walo Dekok -
19 Napulo ug siyam Deknaŭ -
20 Baynte Dudek -
21 Baynte sa usa ka Dudek unu -
22 Kaluhaan ug duha ka Dudek du -
23 Baynte sa tulo ka Dudek tri -
24 Kaluhaan ug upat ka Dudek kvar -
25 Kaluhaan ug lima ka Dudek kvin -
26 Baynte unom ka Dudek ses -
27 Baynte pito ka Dudek sep -
28 Baynte walo ka Dudek ok -
29 Kaluhaan ug siyam ka Dudek naŭ -
30 Katloan Tridek -
31 Katloan ka sa usa ka Tridek unu -
32 Katloan ug duha ka Tridek du -
33 Katloan ka sa tulo ka Tridek tri -
34 Katloan ug upat ka Tridek kvar -
35 Katloan ka ug lima ka Tridek kvin -
36 Katloan ka sa unom ka Tridek ses -
37 Katloan ka pito ka Tridek sep -
38 Katloan walo ka Tridek ok -
39 Katloan ug siyam ka Tridek naŭ -
40 Kap-atan Kvardek -
41 Kap-atan sa usa ka Kvardek unu -
42 Kap-atan ug duha ka Kvardek du -
43 Kap-atan sa tulo ka Kvardek tri -
44 Kap-atan ug upat ka Kvardek kvar -
45 Kap-atan ug lima ka Kvardek kvin -
46 Kap-atan ug unom ka Kvardek ses -
47 Kap-atan ug pito ka Kvardek sep -
48 Kap-atan ug walo ka mga Kvardek ok -
49 Kap-atan ug siyam ka Kvardek naŭ -
50 Kalim-an Kvindek -
51 Kalim-an sa usa ka Kvindek unu -
52 Kalim-an sa duha ka mga Kvindek du -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Kvindek tri -
54 Kalim-an sa upat ka Kvindek kvar -
55 Kalim-an sa lima ka Kvindek kvin -
56 Kalim-an ug unom ka Kvindek ses -
57 Kalim-an ug pito ka Kvindek sep -
58 Kalim-an sa walo ka Kvindek ok -
59 Kalim-an ug siyam ka Kvindek naŭ -
60 Kan-uman Sesdek -
61 Kan-uman ka sa usa ka Sesdek unu -
62 Kan-uman ug duha ka Sesdek du -
63 Kan-uman sa tulo ka Sesdek tri -
64 Kan-uman ug upat ka Sesdek kvar -
65 Kan-uman ug lima ka Sesdek kvin -
66 Kan-uman ug unom ka Sesdek ses -
67 Kan-uman ug pito ka Sesdek sep -
68 Kan-uman ug walo ka mga Sesdek ok -
69 Kan-uman ug siyam ka Sesdek naŭ -
70 Seventy Sepdek -
71 Seventy sa usa ka Sepdek unu -
72 Seventy sa duha ka Sepdek du -
73 Seventy sa tulo ka Sepdek tri -
74 Seventy sa upat ka Sepdek kvar -
75 Kapitoan ug lima ka Sepdek kvin -
76 Kapitoan ug unom ka Sepdek ses -
77 Seventy sa pito ka Sepdek sep -
78 Seventy sa walo ka Sepdek ok -
79 Seventy siyam ka Sepdek naŭ -
80 Otsenta Okdek -
81 Otsenta sa usa ka Okdek unu -
82 Otsenta duha ka Okdek du -
83 Otsenta sa tulo ka Okdek tri -
84 Otsenta upat ka Okdek kvar -
85 Kawaloan ug lima ka Okdek kvin -
86 Otsenta unom ka Okdek ses -
87 Otsenta pito ka Okdek sep -
88 Otsenta walo ka Okdek ok -
89 Otsenta siyam ka Okdek naŭ -
90 Kasiyaman Naŭdek -
91 Nubenta sa usa ka Naŭdek unu -
92 Kasiyaman ug duha ka Naŭdek du -
93 Nubenta Naŭdek tri -
94 Kasiyaman ug upat ka Naŭdek kvar -
95 Kasiyaman ug lima ka Naŭdek kvin -
96 Kasiyaman ug unom ka Naŭdek ses -
97 Kasiyaman ug pito ka Naŭdek sep -
98 Kasiyaman walo ka Naŭdek ok -
99 Kasiyaman ug siyam ka Naŭdek naŭ -
100 Usa ka gatus ka Cent -