Danish nga mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Usa 3 -
2 Duha ka To -
3 Tulo ka Tre -
4 Upat ka Fire -
5 Lima ka Fem -
6 Unom ka Seks -
7 Pito ka Syv -
8 Walo ka Otte -
9 Siyam Ni -
10 Napulo ka mga Ti -
11 Onse Elleve -
12 Napulog Duha ka mga Tolv -
13 Trese Tretten -
14 Napulo ug upat ka Fjorten -
15 Kinse Femten -
16 Napulo ug unom ka Seksten -
17 Sa napulo ug pito Sytten -
18 Sa napulo ug walo Atten -
19 Napulo ug siyam Nitten -
20 Baynte Tyve -
21 Baynte sa usa ka Tyve én -
22 Kaluhaan ug duha ka Tyve to -
23 Baynte sa tulo ka Tyve tre -
24 Kaluhaan ug upat ka Fireogtyve -
25 Kaluhaan ug lima ka Femogtyve -
26 Baynte unom ka Tyve seks -
27 Baynte pito ka Tyve syv -
28 Baynte walo ka Tyve otte -
29 Kaluhaan ug siyam ka Tyve ni -
30 Katloan Tredive -
31 Katloan ka sa usa ka Enogtredive -
32 Katloan ug duha ka Toogtredive -
33 Katloan ka sa tulo ka Treogtredive -
34 Katloan ug upat ka Fireogtredive -
35 Katloan ka ug lima ka Femogtredive -
36 Katloan ka sa unom ka Seksogtredive -
37 Katloan ka pito ka Syvogtredive -
38 Katloan walo ka Otteogtredive -
39 Katloan ug siyam ka Tredive ni -
40 Kap-atan Fyrre -
41 Kap-atan sa usa ka Enogfyrre -
42 Kap-atan ug duha ka Toogfyrre -
43 Kap-atan sa tulo ka Treogfyrre -
44 Kap-atan ug upat ka Fireogfyrre -
45 Kap-atan ug lima ka Femogfyrre -
46 Kap-atan ug unom ka Seksogfyrre -
47 Kap-atan ug pito ka Syvogfyrre -
48 Kap-atan ug walo ka mga Otteogfyrre -
49 Kap-atan ug siyam ka Fyrre ni -
50 Kalim-an Halvtreds -
51 Kalim-an sa usa ka Fifty ene -
52 Kalim-an sa duha ka mga Fifty to -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Fifty tre -
54 Kalim-an sa upat ka Fifty fire -
55 Kalim-an sa lima ka Fifty fem -
56 Kalim-an ug unom ka Fifty seks -
57 Kalim-an ug pito ka Fifty syv -
58 Kalim-an sa walo ka Fifty otte -
59 Kalim-an ug siyam ka Fifty ni -
60 Kan-uman Tress -
61 Kan-uman ka sa usa ka Enogtres -
62 Kan-uman ug duha ka Sixty to -
63 Kan-uman sa tulo ka Treogtres -
64 Kan-uman ug upat ka Sixty fire -
65 Kan-uman ug lima ka Sixty fem -
66 Kan-uman ug unom ka Sixty seks -
67 Kan-uman ug pito ka Sixty syv -
68 Kan-uman ug walo ka mga Sixty otte -
69 Kan-uman ug siyam ka Sixty ni -
70 Seventy Halvfjerds -
71 Seventy sa usa ka Halvfjerds en -
72 Seventy sa duha ka Seventy to -
73 Seventy sa tulo ka Halvfjerds tre -
74 Seventy sa upat ka Seventy fire -
75 Kapitoan ug lima ka Halvfjerds fem -
76 Kapitoan ug unom ka Halvfjerds seks -
77 Seventy sa pito ka Halvfjerds syv -
78 Seventy sa walo ka Halvfjerds otte -
79 Seventy siyam ka Halvfjerds ni -
80 Otsenta Firs -
81 Otsenta sa usa ka Firs ene -
82 Otsenta duha ka Firs to -
83 Otsenta sa tulo ka Eighty tre -
84 Otsenta upat ka Eighty fire -
85 Kawaloan ug lima ka Eighty fem -
86 Otsenta unom ka Firs seks -
87 Otsenta pito ka Firs syv -
88 Otsenta walo ka Eighty otte -
89 Otsenta siyam ka Firs ni -
90 Kasiyaman Ninety -
91 Nubenta sa usa ka Halvfems én -
92 Kasiyaman ug duha ka Halvfems to -
93 Nubenta Ninety tre -
94 Kasiyaman ug upat ka Halvfems fire -
95 Kasiyaman ug lima ka Ninety fem -
96 Kasiyaman ug unom ka Ninety Six -
97 Kasiyaman ug pito ka Ninety syv -
98 Kasiyaman walo ka Halvfems otte -
99 Kasiyaman ug siyam ka Ninety Nine -
100 Usa ka gatus ka Et hundrede -