Cebuano mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Usa Een -
2 Duha ka Twee -
3 Tulo ka Drie -
4 Upat ka Vier -
5 Lima ka Vyf -
6 Unom ka Ses -
7 Pito ka Sewe -
8 Walo ka Agt -
9 Siyam Nege -
10 Napulo ka mga Tien -
11 Onse Elf -
12 Napulog Duha ka mga Twaalf -
13 Trese Dertien -
14 Napulo ug upat ka Veertien -
15 Kinse Vyftien -
16 Napulo ug unom ka Sestien -
17 Sa napulo ug pito Sewentien -
18 Sa napulo ug walo Agtien -
19 Napulo ug siyam Negentien -
20 Baynte Twintig -
21 Baynte sa usa ka Twintig -
22 Kaluhaan ug duha ka Twee en twintig -
23 Baynte sa tulo ka Drie en twintig -
24 Kaluhaan ug upat ka Vier en twintig -
25 Kaluhaan ug lima ka Vyf en twintig -
26 Baynte unom ka Ses en twintig -
27 Baynte pito ka Sewe en twintig -
28 Baynte walo ka Twintig -
29 Kaluhaan ug siyam ka Nege en twintig -
30 Katloan Dertig -
31 Katloan ka sa usa ka Dertig een -
32 Katloan ug duha ka Twee en dertig -
33 Katloan ka sa tulo ka Drie en dertig -
34 Katloan ug upat ka Dertig vier -
35 Katloan ka ug lima ka Vyf en dertig -
36 Katloan ka sa unom ka Ses en dertig -
37 Katloan ka pito ka Sewe en dertig -
38 Katloan walo ka Agt en dertig -
39 Katloan ug siyam ka Dertig nege -
40 Kap-atan Veertig -
41 Kap-atan sa usa ka Een en veertig -
42 Kap-atan ug duha ka Veertig twee -
43 Kap-atan sa tulo ka Veertig drie -
44 Kap-atan ug upat ka Veertig vier -
45 Kap-atan ug lima ka Vyf en veertig -
46 Kap-atan ug unom ka Ses en veertig -
47 Kap-atan ug pito ka Veertig sewe -
48 Kap-atan ug walo ka mga Agt en veertig -
49 Kap-atan ug siyam ka Veertig nege -
50 Kalim-an Vyftig -
51 Kalim-an sa usa ka Vyftig een -
52 Kalim-an sa duha ka mga Twee en vyftig -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Vyftig drie -
54 Kalim-an sa upat ka Vier en vyftig -
55 Kalim-an sa lima ka Vyf en vyftig -
56 Kalim-an ug unom ka Vyftig ses -
57 Kalim-an ug pito ka Sewe en vyftig -
58 Kalim-an sa walo ka Agt en vyftig -
59 Kalim-an ug siyam ka Vyftig nege -
60 Kan-uman Sestig -
61 Kan-uman ka sa usa ka Een en sestig -
62 Kan-uman ug duha ka Twee en sestig -
63 Kan-uman sa tulo ka Sestig drie -
64 Kan-uman ug upat ka Sestig vier -
65 Kan-uman ug lima ka Vyf en sestig -
66 Kan-uman ug unom ka Sestig -
67 Kan-uman ug pito ka Sestig sewe -
68 Kan-uman ug walo ka mga Sestig agt -
69 Kan-uman ug siyam ka Sestig nege -
70 Seventy Sewentig -
71 Seventy sa usa ka Sewentig -
72 Seventy sa duha ka Twee en sewentig -
73 Seventy sa tulo ka Sewentig drie -
74 Seventy sa upat ka Vier en sewentig -
75 Kapitoan ug lima ka Vyf en sewentig -
76 Kapitoan ug unom ka Sewentig ses -
77 Seventy sa pito ka Sewe en sewentig -
78 Seventy sa walo ka Sewentig agt -
79 Seventy siyam ka Sewentig nege -
80 Otsenta Tagtig -
81 Otsenta sa usa ka Tagtig een -
82 Otsenta duha ka Twee en tagtig -
83 Otsenta sa tulo ka Drie en tagtig -
84 Otsenta upat ka Vier en tagtig -
85 Kawaloan ug lima ka Vyf en tagtig -
86 Otsenta unom ka Ses en tagtig -
87 Otsenta pito ka Sewe en tagtig -
88 Otsenta walo ka Agt en tagtig -
89 Otsenta siyam ka Nege en tagtig -
90 Kasiyaman Negentig -
91 Nubenta sa usa ka Negentig een -
92 Kasiyaman ug duha ka Negentig twee -
93 Nubenta Negentig drie -
94 Kasiyaman ug upat ka Negentig vier -
95 Kasiyaman ug lima ka Negentig vyf -
96 Kasiyaman ug unom ka Negentig ses -
97 Kasiyaman ug pito ka Negentig sewe -
98 Kasiyaman walo ka Negentig agt -
99 Kasiyaman ug siyam ka Negentig -
100 Usa ka gatus ka Een honderd -