Bulgarian mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero нула -
1 Usa един -
2 Duha ka два -
3 Tulo ka три -
4 Upat ka четири -
5 Lima ka пет -
6 Unom ka шест -
7 Pito ka седем -
8 Walo ka осем -
9 Siyam девет -
10 Napulo ka mga десет -
11 Onse единадесет -
12 Napulog Duha ka mga дванадесет -
13 Trese тринадесет -
14 Napulo ug upat ka четиринадесет -
15 Kinse петнадесет -
16 Napulo ug unom ka шестнадесет -
17 Sa napulo ug pito седемнадесет -
18 Sa napulo ug walo осемнадесет -
19 Napulo ug siyam деветнадесет -
20 Baynte двадесет -
21 Baynte sa usa ka Двадесет и един -
22 Kaluhaan ug duha ka Двадесет и две -
23 Baynte sa tulo ka Двадесет и три -
24 Kaluhaan ug upat ka Двадесет и четири -
25 Kaluhaan ug lima ka Двадесет и пет -
26 Baynte unom ka Двадесет и шест -
27 Baynte pito ka Двадесет и седем -
28 Baynte walo ka Двадесет и осем -
29 Kaluhaan ug siyam ka Двадесет и девет -
30 Katloan тридесет -
31 Katloan ka sa usa ka Тридесет и една -
32 Katloan ug duha ka Тридесет и две -
33 Katloan ka sa tulo ka Тридесет и три -
34 Katloan ug upat ka Тридесет и четири -
35 Katloan ka ug lima ka Тридесет и пет -
36 Katloan ka sa unom ka Тридесет и шест -
37 Katloan ka pito ka Тридесет и седем -
38 Katloan walo ka Тридесет и осем -
39 Katloan ug siyam ka Тридесет и девет -
40 Kap-atan четиридесет -
41 Kap-atan sa usa ka Forty една -
42 Kap-atan ug duha ka Forty двама -
43 Kap-atan sa tulo ka Forty три -
44 Kap-atan ug upat ka Четиридесет и четири -
45 Kap-atan ug lima ka четиридесет и пет -
46 Kap-atan ug unom ka Четиридесет и шест -
47 Kap-atan ug pito ka четиридесет и седем -
48 Kap-atan ug walo ka mga Четиридесет и осем -
49 Kap-atan ug siyam ka четиридесет и девет -
50 Kalim-an петдесет -
51 Kalim-an sa usa ka Петдесет една -
52 Kalim-an sa duha ka mga Петдесет двама -
53 Kalim-an sa tulo ka mga петдесет и три -
54 Kalim-an sa upat ka Петдесет и четири -
55 Kalim-an sa lima ka Петдесет и пет -
56 Kalim-an ug unom ka Петдесет и шест -
57 Kalim-an ug pito ka Петдесет и седем -
58 Kalim-an sa walo ka Петдесет и осем -
59 Kalim-an ug siyam ka Петдесет и девет -
60 Kan-uman шейсет -
61 Kan-uman ka sa usa ka Шестдесет една -
62 Kan-uman ug duha ka Шейсет и две -
63 Kan-uman sa tulo ka шестдесет и три -
64 Kan-uman ug upat ka Шестдесет и четири -
65 Kan-uman ug lima ka Шестдесет и пет -
66 Kan-uman ug unom ka шестдесет и шест -
67 Kan-uman ug pito ka Шестдесет и седем -
68 Kan-uman ug walo ka mga Шестдесет и осем -
69 Kan-uman ug siyam ka Шестдесет и девет -
70 Seventy седемдесет -
71 Seventy sa usa ka Седемдесет една -
72 Seventy sa duha ka Седемдесет двама -
73 Seventy sa tulo ka Седемдесет три -
74 Seventy sa upat ka Седемдесет и четири -
75 Kapitoan ug lima ka Седемдесет и пет -
76 Kapitoan ug unom ka Седемдесет и шест -
77 Seventy sa pito ka Седемдесет и седем -
78 Seventy sa walo ka Седемдесет и осем -
79 Seventy siyam ka Седемдесет и девет -
80 Otsenta осемдесет -
81 Otsenta sa usa ka Осемдесет една -
82 Otsenta duha ka Осемдесет двама -
83 Otsenta sa tulo ka Осемдесет три -
84 Otsenta upat ka Осемдесет и четири -
85 Kawaloan ug lima ka Осемдесет и пет -
86 Otsenta unom ka Осемдесет и шест -
87 Otsenta pito ka Осемдесет и седем -
88 Otsenta walo ka Осемдесет и осем -
89 Otsenta siyam ka Осемдесет и девет -
90 Kasiyaman деветдесет -
91 Nubenta sa usa ka Деветдесет една -
92 Kasiyaman ug duha ka Деветдесет двама -
93 Nubenta Деветдесет три -
94 Kasiyaman ug upat ka Деветдесет и четири -
95 Kasiyaman ug lima ka Деветдесет и пет -
96 Kasiyaman ug unom ka Деветдесет и шест -
97 Kasiyaman ug pito ka Деветдесет и седем -
98 Kasiyaman walo ka Деветдесет и осем -
99 Kasiyaman ug siyam ka Деветдесет и девет -
100 Usa ka gatus ka сто -