Azerbaijani mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Sıfır -
1 Usa Bir -
2 Duha ka Iki -
3 Tulo ka Üç -
4 Upat ka Dörd -
5 Lima ka Beş -
6 Unom ka Altı -
7 Pito ka Yeddi -
8 Walo ka Səkkiz -
9 Siyam Doqquz -
10 Napulo ka mga On -
11 Onse On bir -
12 Napulog Duha ka mga On iki -
13 Trese On üç -
14 Napulo ug upat ka On dörd -
15 Kinse On beş -
16 Napulo ug unom ka On altı -
17 Sa napulo ug pito On yeddi -
18 Sa napulo ug walo On səkkiz -
19 Napulo ug siyam On doqquz -
20 Baynte Iyirmi -
21 Baynte sa usa ka Iyirmi bir -
22 Kaluhaan ug duha ka İyirmi iki -
23 Baynte sa tulo ka Iyirmi üç -
24 Kaluhaan ug upat ka Iyirmi dörd -
25 Kaluhaan ug lima ka Iyirmi beş -
26 Baynte unom ka Iyirmi altı -
27 Baynte pito ka Iyirmi yeddi -
28 Baynte walo ka Iyirmi səkkiz -
29 Kaluhaan ug siyam ka Iyirmi doqquz -
30 Katloan Otuz -
31 Katloan ka sa usa ka Otuz bir -
32 Katloan ug duha ka Otuz iki -
33 Katloan ka sa tulo ka Otuz üç -
34 Katloan ug upat ka Otuz dörd -
35 Katloan ka ug lima ka Otuz beş -
36 Katloan ka sa unom ka Otuz altı -
37 Katloan ka pito ka Otuz yeddi -
38 Katloan walo ka Otuz səkkiz -
39 Katloan ug siyam ka Otuz doqquz -
40 Kap-atan Qırx -
41 Kap-atan sa usa ka Qırx bir -
42 Kap-atan ug duha ka Qırx iki -
43 Kap-atan sa tulo ka Qırx üç -
44 Kap-atan ug upat ka Qırx dörd -
45 Kap-atan ug lima ka Qırx beş -
46 Kap-atan ug unom ka Qırx altı -
47 Kap-atan ug pito ka Qırx yeddi -
48 Kap-atan ug walo ka mga Qırx səkkiz -
49 Kap-atan ug siyam ka Qırx doqquz -
50 Kalim-an Əlli -
51 Kalim-an sa usa ka Əlli bir -
52 Kalim-an sa duha ka mga Əlli iki -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Əlli üç -
54 Kalim-an sa upat ka Əlli dörd -
55 Kalim-an sa lima ka Əlli beş -
56 Kalim-an ug unom ka Əlli altı -
57 Kalim-an ug pito ka Əlli yeddi -
58 Kalim-an sa walo ka Əlli səkkiz -
59 Kalim-an ug siyam ka Əlli doqquz -
60 Kan-uman Altmış -
61 Kan-uman ka sa usa ka Altmış bir -
62 Kan-uman ug duha ka Sixty iki -
63 Kan-uman sa tulo ka Altmış üç -
64 Kan-uman ug upat ka Altmış dörd -
65 Kan-uman ug lima ka Altmış beş -
66 Kan-uman ug unom ka Altmış altı -
67 Kan-uman ug pito ka Altmış yeddi -
68 Kan-uman ug walo ka mga Altmış səkkiz -
69 Kan-uman ug siyam ka Sixty doqquz -
70 Seventy Yetmiş -
71 Seventy sa usa ka Yetmiş bir -
72 Seventy sa duha ka Yetmiş iki -
73 Seventy sa tulo ka Yetmiş üç -
74 Seventy sa upat ka Yetmiş dörd -
75 Kapitoan ug lima ka Yetmiş beş -
76 Kapitoan ug unom ka Yetmiş altı -
77 Seventy sa pito ka Yetmiş yeddi -
78 Seventy sa walo ka Yetmiş səkkiz -
79 Seventy siyam ka Yetmiş doqquz -
80 Otsenta Səksən -
81 Otsenta sa usa ka Səksən bir -
82 Otsenta duha ka Səksən iki -
83 Otsenta sa tulo ka Səksən üç -
84 Otsenta upat ka Səksən dörd -
85 Kawaloan ug lima ka Səksən beş -
86 Otsenta unom ka Səksən altı -
87 Otsenta pito ka Səksən yeddi -
88 Otsenta walo ka Səksən səkkiz -
89 Otsenta siyam ka Səksən doqquz -
90 Kasiyaman Doxsan -
91 Nubenta sa usa ka Doxsan bir -
92 Kasiyaman ug duha ka Doxsan iki -
93 Nubenta Doxsan üç -
94 Kasiyaman ug upat ka Doxsan dörd -
95 Kasiyaman ug lima ka Doxsan beş -
96 Kasiyaman ug unom ka Doxsan altı -
97 Kasiyaman ug pito ka Doxsan yeddi -
98 Kasiyaman walo ka Doxsan səkkiz -
99 Kasiyaman ug siyam ka Doxsan doqquz -
100 Usa ka gatus ka Yüz -