Arabiko mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر
1 Usa واحد
2 Duha ka اثنان
3 Tulo ka ثلاثة
4 Upat ka أربعة
5 Lima ka خمسة
6 Unom ka ستة
7 Pito ka سبعة
8 Walo ka ثمانية
9 Siyam تسعة
10 Napulo ka mga عشرة
11 Onse أحد عشر
12 Napulog Duha ka mga اثنا عشر
13 Trese ثلاثة عشر
14 Napulo ug upat ka أربعة عشرة
15 Kinse خمسة عشر
16 Napulo ug unom ka ست عشرة
17 Sa napulo ug pito سبعة عشر
18 Sa napulo ug walo ثمانية عشر
19 Napulo ug siyam تسعة عشر
20 Baynte عشرون
21 Baynte sa usa ka واحد وعشرون
22 Kaluhaan ug duha ka إثنان وعشرون
23 Baynte sa tulo ka ثلاثة وعشرين
24 Kaluhaan ug upat ka أربع وعشرين
25 Kaluhaan ug lima ka خمسة وعشرين
26 Baynte unom ka ستة وعشرين
27 Baynte pito ka سبعة وعشرون
28 Baynte walo ka ثمانية وعشرين
29 Kaluhaan ug siyam ka تسعة وعشرون
30 Katloan ثلاثون
31 Katloan ka sa usa ka ثلاثون واحد
32 Katloan ug duha ka اثنين وثلاثين
33 Katloan ka sa tulo ka ثلاثة وثلاثين
34 Katloan ug upat ka أربعة وثلاثين
35 Katloan ka ug lima ka خمسة وثلاثين
36 Katloan ka sa unom ka ستة وثلاثين
37 Katloan ka pito ka سبعة وثلاثون
38 Katloan walo ka ثمانية وثلاثون
39 Katloan ug siyam ka ثلاثين تسعة
40 Kap-atan أربعون
41 Kap-atan sa usa ka أربعون واحد
42 Kap-atan ug duha ka اثنين وأربعين
43 Kap-atan sa tulo ka ثلاثة وأربعون
44 Kap-atan ug upat ka أربعة وأربعون
45 Kap-atan ug lima ka خمسة وأربعين
46 Kap-atan ug unom ka ستة وأربعين
47 Kap-atan ug pito ka سبعة وأربعون
48 Kap-atan ug walo ka mga ثمان وأربعين
49 Kap-atan ug siyam ka تسعة وأربعون
50 Kalim-an خمسون
51 Kalim-an sa usa ka واحد وخمسون
52 Kalim-an sa duha ka mga إثنان وخمسون
53 Kalim-an sa tulo ka mga ثلاثة وخمسون
54 Kalim-an sa upat ka أربعة وخمسين
55 Kalim-an sa lima ka خمسة وخمسون
56 Kalim-an ug unom ka ستة وخمسون
57 Kalim-an ug pito ka سبعة وخمسين
58 Kalim-an sa walo ka ثمانية وخمسون
59 Kalim-an ug siyam ka تسعة وخمسون
60 Kan-uman ستون
61 Kan-uman ka sa usa ka إحدى وستين
62 Kan-uman ug duha ka اثنان وستون
63 Kan-uman sa tulo ka ثلاثة وستون
64 Kan-uman ug upat ka أربعة وستون
65 Kan-uman ug lima ka خمسة وستون
66 Kan-uman ug unom ka ستة وستين
67 Kan-uman ug pito ka سبعة وستين
68 Kan-uman ug walo ka mga ثمانية وستين
69 Kan-uman ug siyam ka تسعة وستين
70 Seventy سبعون
71 Seventy sa usa ka سبعين واحد
72 Seventy sa duha ka اثنان وسبعون
73 Seventy sa tulo ka ثلاثة وسبعون
74 Seventy sa upat ka أربعة وسبعين
75 Kapitoan ug lima ka خمسة وسبعون
76 Kapitoan ug unom ka ستة وسبعين
77 Seventy sa pito ka سبعة وسبعون
78 Seventy sa walo ka ثمانية وسبعين
79 Seventy siyam ka تسعة وسبعون
80 Otsenta ثمانون
81 Otsenta sa usa ka ثمانون واحد
82 Otsenta duha ka ثمانين اثنين
83 Otsenta sa tulo ka وثلاثة وثمانين
84 Otsenta upat ka ثمانون أربعة
85 Kawaloan ug lima ka خمسة وثمانون
86 Otsenta unom ka ستة وثمانون
87 Otsenta pito ka سبعة وثمانون
88 Otsenta walo ka ثمانية وثمانون
89 Otsenta siyam ka وتسعة وثمانون
90 Kasiyaman تسعون
91 Nubenta sa usa ka تسعين واحد
92 Kasiyaman ug duha ka تسعين اثنين
93 Nubenta ثلاثة وتسعون
94 Kasiyaman ug upat ka تسعين أربعة
95 Kasiyaman ug lima ka تسعين خمسة
96 Kasiyaman ug unom ka ستة وتسعون
97 Kasiyaman ug pito ka تسعون سبعة
98 Kasiyaman walo ka ثمانية وتسعين
99 Kasiyaman ug siyam ka تسعة وتسعين
100 Usa ka gatus ka مائة